Hrady Žebrák a Točník

Točník | Žebrák


Hrad Točník

Točník stojí na staré zemské stezce spojující kdysi Prahu s Bavorskem a patří mezi nejmladší, ale zároveň nejrozlehlejší české hrady. Je s ním nerozlučně spjato jméno krále Václava IV. Točník představuje spolu se sousedním hradem Žebrákem a dnes již téměř zaniklým Novým hradem u Kunratic nejvýznamnější hradní stavbu Václavovy éry. Jméno prý dostal podle toho, že se příchozí musel otočit třikrát kolem vyvýšeniny, než se dostal k bráně.


Historie:

Hrad byl založen českým králem Václavem IV., synem Karla IV. Po požáru svého hradu Žebráku v roce 1395 se Václav IV. rozhodl vybudovat na stejném skalním hřebeni nové reprezentativní a bezpečné sídlo. Stavba hradu probíhala pravděpodobně v letech 1398 - 1401.

Monumentální budova královského paláce byla postavena v rozporu s dosavadním schématy hradní architektury na samém okraji hradního příkopu a plnila také obrannou funkci. Význam hradu potvrzoval heraldický vlys se znaky zemí Koruny české a Svaté říše římské, na obou stranách vlysu se pak nacházel oblíbený motiv a znak Václava IV. - ledňáček. Dalším dokladem výjimečného postavení Točníku mezi královskými sídly dokládá skutečnost, že v roce 1400 uložil Václav IV. na Točníku část královského pokladu a v roce 1409 byl zde projednáván spor o Pražskou univerzitu a vyhlášen Dekret kutnohorský.

Po roce 1413 dával král již přednost novému hradu Wenzelštejně u Kunratic a Točník postupně opustil, rovněž jeho nástupce král Zikmund nejevil o Točník velký zájem. Smrtí Václava IV. přišel hrad také o královský poklad a byl zastaven. Při obléhání husity v letech 1425 a 1430 nebyl dobyt, ale následně mu po stavební stránce stavební nebyla věnována žádná péče.

Hrad postupně střídal držitele a teprve za Jana z Vartenberka byla v roce 1534 - 1543 provedena první etapa renesančních úprav. Ze západní strany byl proražen nový vstup do hradu s předsunutým opevněním a přímo v hradním areálu byla vyhloubena studna.

Krajířové z Krajku se věnovali hledání pověstného hradního pokladu na blízkém Žebráku více než-li údržbě sídla . A tak na vartenberské úpravy navázal až Jan starší z Lobkowicz. Tento rod držel panství do roku 1594 a za jeho správy byla provedena sgrafitová výzdoba Velkého paláce, příčného křídla a věže. Po té co byl Točník zabrán královskou komorou, byl spravován hejtmany ze zbirožského zámku. Pod touto téměř třistaletou držbou české komory Točník definitivně přišel o své významné postavení a ztratil se tím také zájem o jeho nákladnou údržbu. Sloužil jako vězení pro zločince a v průběhu třicetileté války jako útočiště místního obyvatelstva. Od roku 1674 se na hradě zdržoval jen hlídač.

Hradní areál nezadržitelně chátral, pod střechou zůstal pouze královský palác, jehož velká síň byla v roce 1733 přebudována v kapli a zasvěcena sv. Bartoloměji. Tím byla zachráněna alespoň nejcennější část hradu. V 19. století byla romantická zřícenina středem zájmu národních buditelů a výtvarných umělců.

V roce 1868 odkoupil panství německý podnikatel H. B. Strousberg a dále přešel hrad Točník jako součást zbirožského panství do majetku Colloredo - Mansfeldů, kteří jej v roce 1923 postoupili Klubu českých turistů. Od roku 1953 je hrad ve státní správě.


Otevírací doba:

1.3. – 30.4.       sobota a neděle             10 – 16 hod.
1.5. – 31.5.       denně (mimo pondělí)  10 – 17 hod.
1.6. – 30.6.       denně (mimo pondělí)    9 – 17 hod.
1.7. – 31.8.       denně (mimo pondělí)    9 – 18 hod.
1.9. – 30.9.       denně (mimo pondělí)  10 – 17 hod.
1.10. – 31.10.  sobota a neděle             10 – 16 hod.

Volná prohlídka, výklad je v sezóně (červenec a srpen) poskytován každou celou hodinu (v případě zájmu alespoň pěti osob, mimo sezónu alespoň deseti osob). Poslední prohlídka s průvodcem 1 hodinu před koncem návštěvní doby. Prohlídka mimo návštěvní dobu je možná po rezervaci pro alespoň deset osob.


Vstupné:

Základní: 70 Kč
Zlevněné (děti do 15-ti let, studenti, důchodci, invalidé): 50 Kč
Symbolické (děti do 6-ti let): zdarma

 

 

 

 

ANKETA

Disco ano nebo ne?!

ano
72%
ne
28%
Celkem hlasovalo 2548 lidí.

KONTAKTY

Kulturní klub Žebrák, p.o.
Sokolská 55
267 53 Žebrák

IČO: 71295089

tel: 774428312

Copyright © 2014  Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Vyrobilo: GRAFART STUDIO Žebrák